Απλές οδηγίες για μία αόρατη επισκευή-επαναβαφή!

Φτιάξτο Μόνος σου!

Για ένα σωστό αποτέλεσμα στο τομέα της μικροεπισκευής υπάρχουν κάποια βήματα τα οποία είναι τόσο απλά, αλλά τις περισσότερες φορές δεν τηρούνται με συνέπεια το τελικό αποτέλεσμα να μην είναι το επιθυμητό.

Πρωτίστως η θερμοκρασία στο χώρο βαφής θα πρέπει να είναι από   18⁰C  και πάνω και στην ίδια θερμοκρασία του χώρου, επίσης θα πρέπει να είναι και τα προϊόντα και το αντικείμενο που θα βαφεί!

Η επιφάνεια προς βαφή θα πρέπει να έχει καθαριστεί από οποιεσδήποτε λιπαρές ουσίες και να είναι στεγνή!

Αφού καθαριστούν οι επιφάνειες θα πρέπει να αποφευχθεί να αγγιχτούν με γυμνό χέρι γιατί υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν κάποιου είδους άλατα προκαλώντας προβλήματα κατά τη βαφή ή αργότερα να προκληθούν σκιές στο σημείο βαφής!

Στην εφαρμογή κάθε υλικού θα πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία σε ότι αφορά το χρόνο στεγνώματος και τον τρόπο εφαρμογής. Επειδή όλα τα υλικά έχουν τις ‘’ιδιοτροπίες‘’ τους, όσο πιο καλά τηρούνται οι διαδικασίες που προτείνει ο εκάστοτε κατασκευαστής τόσο πιο καλό θα είναι το αποτέλεσμα!

Κατά τη βαφή ο χώρος θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς γιατί οι ατμοί που θα δημιουργηθούν από τους διαλύτες αν παραμείνουν στο χώρο θα μειώσουν τη στιλπνότητα και το φινίρισμα!

Αυτές είναι κάποιες βασικές προϋποθέσεις για ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Όσο απλές και αν σας ακούγονται να είστε σίγουροι ότι το 50 % της επιτυχίας κάθε επισκευής ξεκινάει από αυτά τα απλά βασικά βήματα.

 Επειδή η κάθε επισκευή έχει την ιδιαιτερότητα της είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε!

Η βασική σειρά εργασιών για μια επισκευή και επαναβαφή αυτοκινήτου απεικονίζεται στις παρακατω φωτογραφιες με την σωστή σειρά και είναι η εξής!

  • Τρίψιμο
  • Στόκος
  • Τρίψιμο
  • Rrimer
  • Τρίψιμο
  • Χρώμα
  • Βερνίκι