Duis

HB BODY
December 19, 2018

HB BODY

Η HB BODY Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1982 με σκοπό να παράγει και να διαθέτει προϊόντα για τη βιομηχανία επαναβαφής αυτοκινήτων.Η εταιρεία είναι κυρίως εξαγωγική με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των προϊόντων της να εξάγεται σε εβδομήντα πέντε (75) χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά.